Er leefde eens, aldus een oud verhaal
Een duivelskoning in een ver verleden
Hij stalde paarden in de ridderzaal
Liet honden schijten in een gouden schaal
En deed hartstochtelijk aan lichte zeden
 
Zijn knechts die aan zijn wensen braaf voldeden
Negeerde die verwaande vorst finaal
Net als zijn vrouw door wie hij werd aanbeden
En legers die manhaftig voor hem streden
Zijn zoons verkocht hij aan een kannibaal
 
U vraagt me hoe het afliep met dit heerschap
Er zijn twee versies, welke staat u aan:
Gekroond tot Keizer in het Vaticaan
Of, rottend in de goot als Koning Smeerlap
 

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Op een blauwbekje

blauwbekje
ClipArtKey
 
Hij parlevinkt en kwinkeleert
en koekeloert en fourageert
terug van heel lang weggeweest
geheel en godgans onbevreesd
het verendek een winterjas
op ieder dorps- en stadsterras