Deze versvorm werd begin eenentwintigste eeuw geïntroduceerd door Frits Criens en wordt nu op kleine schaal toegepast door andere dichters.
 
Het douzijn is een twaalfregelig gedicht bestaande uit twee vijfregelige strofen en tot slot een ditichon. De eerste strofe wordt in de tweede strofe gespiegeld.

Rijmschema

abaab babba cc


Overige informatie

Zeer fraai om te maken. De eerste tien regels hebben slechts twee rijmklanken, daardoor klinkt deze vorm erg fraai. Het distichon aan het slot vraagt om een puntige afsluiter.
 
Als u verslingerd raakt aan deze vorm, maar ook ideeën heeft die u niet met een distichon kunt kunt afsluiten is het 10/4 sonnet een optie.

Meer informatie

Zie www.fritscriens.com


Voorbeeld

Afvalrace

Vandaag kwam ik mijn ex op fitness tegen
Het eerste weerzien sinds een jaar of tien
Zij was niet echt tot een gesprek genegen
Haar nieuwtjes waren hopeloos belegen
En zij was erg afwezig bovendien
 
Haar huid leek een gedroogde appelsien
En had een vale lijkenkleur gekregen
Van ronde vormen was niets meer te zien
Was zij intussen ernstig ziek misschien
Hoeveel, vroeg ik me af, zou zij nog wegen
 
Ze leek wel terminaal, de arme stakker
Maar zei, toen ik dat vroeg: Ik sonjabakker
 
(Frits Criens, uit De Tweede Ronde, zomer 2007)

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Dit is geen pijp


‘Dit is geen pijp’ staat er
Duidelijk onderschrift
Toch denk ik telkens weer
Dit is een pijp

Best ingewikkeld die
Surrealistische
Doeken waarvan ik
De helft niet begrijp