LichtvoetigV
Afbeelding: Stem Taalpodium Emmen
 
STEM (Stichting Taalpodium Emmen) organiseert LICHTVOETIG VI, het zesde Open Nederlands Kampioenschap Light Verse-dichten.
 
Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen:
 
-inzending van 3 gedichten in een vaste vorm
 
-een openbaar optreden voor publiek en een deskundige jury op zondag 30 oktober 2022 om 14.00 uur bij Eetcafé Groothuis, Stationsstraat 75 in Emmen.
 
Van de beste ingezonden gedichten wordt door STEM een light verse-gedichtenbundel uitgebracht.
Aan de wedstrijd is voor de eerste prijs een geldbedrag verbonden van € 300,-- de tweede prijs bedraagt € 200,-- en de derde prijs bedraagt € 100,--.
Tevens is er een publieksprijs ingesteld.
 
Wedstrijdreglement:
 
Meedoen kan onder de volgende voorwaarden:
 
1.Vorm en inhoud
 
De jury verwacht inzendingen van drie niet eerder in druk verschenen light verse-gedichten in een vaste vorm. Met vaste vorm wordt bedoeld o.a. het ollekebolleke, de sonnettette, een sonnettine, een sonnet in welke vorm dan ook, de villanelle, het onzijn of wat er op dit gebied ook maar gebruikelijk is.
Zie voor de definitie van Light Verse: www.hetvrijevers.nl/index.php/over-light-verse en voor de versvormen bijvoorbeeld Versvormen, leesbaar handboek van Drs P.
-De gedichten dienen te worden geschreven in het Nederlands of in een streektaal.
 
2.Selectie-jury
 
-De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Light Verse-dichter Ton Peters, met dichter/schrijver Nicolette Leenstra, light-verse dichteres Inge Boulonois en de tweevoudig Nederlands Kampioen Light Verse-dichten Machiel Pomp.  
 
-De selectie-jury selecteert op basis van anonimiteit.
-De selectie-jury selecteert de gedichten die in de bundel worden opgenomen.
-De selectie-jury en een dag-jury en publiek bepalen op 30 oktober 2022 de winnaars. Inzenders waarvan gedichten worden opgenomen in de bundel ontvangen persoonlijk bericht en krijgen een exemplaar van de bundel.
 
3.Publicatie
 
-Met het inzenden van de gedichten stemt een inzender in met mogelijke publicatie.
-Het copyright blijft bij de auteur.
 
4.Shortlist
 
De shortlist van de beste inzendingen wordt uiterlijk 1 oktober 2022 bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 
5.Finale
 
De inzenders waarvan de bijdragen als beste worden beoordeeld worden uitgenodigd hun voordracht in de finale in Emmen te doen op zondag 30 oktober 2022.                                
Extra finale-eis: Van de finalisten verwacht de jury een light-verse gedicht over een actueel item van dat moment.
 
6.Inzenden
 
-Insturen/mailen van de gedichten is mogelijk tot 01-08-2022.
-Inzendingen kunnen worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of worden gezonden naar Secretariaat STEM., t.a.v. mevrouw H.J. Katerberg, Laan van de Eekharst 213, 7823 AE Emmen.
-Bij de inzending dient men naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
 
Nadere informatie:
-Stichting Taalpodium Emmen
-www.taalpodiumstem.nl
-Facebook: STEM Taalpodium Emmen
 
gelukkignu
©IB
 
wwAlmelo
 
Almelo, 17 december 2021
Dichtwedstrijd 2022
 
Beste dichter,
 
het allerbeste is nog altijd rustig blijven
 
is de zin, die Dorine Wiersma bedacht heeft voor de 26e Willem Wilmink Dichtwedstrijd. De gastdichter van 2021, Mylou Frencken, heeft Dorine Wiersma gevraagd als gastdichter voor 2022. 
Vorig jaar heeft u een gedicht ingestuurd met de zin: “jij komt bij me binnen”
 
Helaas hebben we toen voor de 2e keer de feestelijke prijsuitreiking in de Bibliotheek Almelo moeten annuleren en de winnaars via film bekend moeten maken. Toch zijn we blij dat we nu in nog steeds deze vreemde periode, de dichtwedstrijd wel kunnen starten, en dichters misschien juist extra stimuleert om een gedicht in te sturen. 
Op dit moment gaan we er vanuit dat deze feestelijke middag op zondagmiddag 13 maart 2022 wel door kan gaan. Hopelijk hebben de meeste mensen hun boosterprik dan gehad en zijn de besmettingen weer flink gedaald.
 
Wij hopen ook deze editie weer een inzending van u te mogen ontvangen, zodat de Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2022 ook dit keer een succes wordt. De bedachte regel moet er letterlijk en ongewijzigd in voor komen, in het begin, aan het eind, of ergens middenin. Bovendien mag de zin niet enkel als titel worden toegepast, maar deze moet onderdeel zijn van het gedicht. Er kan slechts één gedicht ingezonden worden. 
 
U kunt dit tot en met zondag 27 februari 2022 sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Bibliotheek Almelo, Postbus 189, 7600 AD  Almelo.
Door het insturen van een gedicht geeft u toestemming tot publicatie of voordracht tijdens de prijsuitreiking. 
 
Over Dorine Wiersma
Dorine Wiersma (Harderwijk, 1967) studeerde aan het conservatorium klassiek gitaar. Zij schreef veel teksten en muziek voor andere artiesten. Vanaf 1999 vormde ze met Barbara Tiggeler het duo “De Doos”. In 2003 stond ze als soliste in de finale op het Leids cabaretfestival. En in 2009 ontving ze de Annie M.G. Schmidtprijs voor het lied Stoute Heleen, een anti-ode aan Heleen van Royen. Met Mylou Frencken maakte en speelde ze de voorstelling “Waagstukken”.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ellen Lamberts
Bibliotheek Almelo
 

NielsBlombergXL

'LX gedichten' is de derde bundel van Niels Blomberg (Amsterdam, 1958). Niels woont in Almere en werkt als natuurkundige in de ICT-sector. Pas op latere leeftijd begon hij te dichten en creëert zowel gebonden als vrije verzen, niet exclusief in het Nederlands, ook in het Engels. Zijn poëtische doorbraak dateert van 2003, toen hij de Almeerse Poëzieprijs won. Vanaf 2006 mag hij zich officieel waterdichter van Waterschap Zuiderzeeland noemen, een functie waaruit zijn eerste twee bundels, 'Meer waterdicht' (2010) resp. ‘Woordenstroom’ (2015) zijn voortgekomen. 
Zijn schreden op de Parnassus werden gestimuleerd door dichtersvereniging Aldichter, door Het vrije vers en door lessen van de bekende dichter Co Woudsma. Een en ander leidde onder meer tot het winnen van de Shakespeare-sonnettenwedstrijd met 'Seizoenen' in 2016 te Gent. 
Meermaals prijkte zijn naam in de top 100 van de befaamde Turing Poëzieprijs, op de shortlist van de Willem Wilmink Poëzieprijs en van het Kampioenschap Light Verse te Emmen. In genoemde plaats werd Niels recent gelauwerd met de derde prijs (ex aequo Robin Veen). Het juryrapport illustreerde de impressie die zijn literaire input had gemaakt met: “Wie ziet nou kans om in ‘Insomnia’, vernoemd naar een vers van J.C. Bloem, de slapeloosheid uiteindelijk te laten rijmen op Willem-Kloosheid?”
 
De Romeinse letters LX in de boektitel corresponderen met Niels’ leeftijd toen hij de selectie, zijn beste zestig gedichten, bundelde. Dat er eerst nu, naast op zijn blog waterdichter.blogspot.com, meer ruchtbaarheid aan wordt gegeven, is het gevolg van ziekte. Hoog tijd dus voor een bespreking. Op de cover van LX gedichten, een uitgave in eigen beheer, prijkt een foto van een wit brughek, gespiegeld in water. Meestal laat zo’n reflectie minder zien, maar hier niet: een zwemmende vrouwtjes eend vormt een klein maar intrigerend detail. Mogelijk een symbolische hint naar het feit dat Niels deze bundel aan zijn vrouw Henriette opdroeg van wie het idee voor de bundel afkomstig is….
 
Toen hij de selectie maakte, hield hij zich ruim twintig jaar min of meer serieus met poëzie bezig. Naast elk opgenomen gedicht is bondig vermeld wat de aanleiding vormde tot het schrijven. Door deze toevoegingen krijgen lezers niet alleen een boeiend inkijkje in zijn dichtersloopbaan en -ontwikkeling, maar eveneens in het belang en de gevoelswaarde van bepaalde gedichten voor de dichter zelf.
 
Ongeveer een derde van de gedichten in de bundel vormen vrije verzen, waarvan twee Engelstalige. Het merendeel echter is gebonden en daarvan komen sonnetten het meest frequent voor. Verder passeren kwintijn, rondeel, villanelle en zelfs een rederijkersballade de revue. 
De lezer krijgt eerst gebonden verzen geserveerd. ‘Oud zeer’ bezit, aldus Niels, ongeveer de stijl die hij zoekt. Vier regels uit dit rondeel: ‘Ik voel me heel alleen / met honderdduizend spoken / onzichtbaar weggedoken / als lijken in het veen’. Ook vrije verzen lardeerde hij met stijlvolle metaforen als ‘Verlichte vensters slaan wakken in het duister / kijkdozen van geborgenheid / cocons waarin vlinders voor eeuwig vliegen’.
 
LX gedichten herbergt ook een pi-sonnet, i.e. een klinkdicht gebaseerd op de benadering van het irrationele getal 3,1415. De cijfers corresponderen met het aantal regels van de strofen. Niels schrijft elk jaar zo’n sonnet voor Pi-dag, 14 maart. Voor 2017 was dat het bijzondere ‘Warrelwereld’, dat zijn ziekte belicht. 
 
Of het nu vriest, of meer lijkt op de tropen,
ik ga tussen de middag altijd lopen,
een rondje op het industrieterrein.
 
De wereld om mij heen begint te draaien.
 
Ik kan niet door, nee echt van kans geen schijn.
Het voelt nog instabieler dan bezopen,
met evenwichtsproblemen die mij nopen
te wachten tot er and’re mensen zijn.
 
De wereld zal zijn rondjes blijven draaien
 
en ik laat al mijn kopzorgen verwaaien.
Ik sta weer met twee benen op de grond.
Mijn evenwichtsorgaan laat mij soms zwaaien,
maar toch ben ik nog lang niet naar de haaien.
Ik loop nog heel wat middagpauzes rond.
 
De topics in de bundel variëren rijkelijk: van lachgas tot klimaatverandering, van vingertoppen tot keukenla, van oliebollenvet tot toiletkwartje. Vanzelfsprekend bezingt Niels herhaaldelijk het water. Door Shakespeare’s vermaarde Sonnet 18 liet Niels zich tot ‘Seizoenen‘ inspireren, een inhoudelijk én formeel schitterend shakespeariaans sonnet waarin, anders dan bij de illustere schrijver, ruimte is voor gedachten van een vrouw.
 
“Shall I compare thee to a summer's day?”
Zijn vraag klinkt haar belezen en belegen.
Ze zegt beleefd maar onomwonden: “Nee”,
want lome zomerdagen staan haar tegen.
 
Ze wil hem wekken als de lentezon,
hem overladen met haar lentebloesem,
hem sleuren uit zijn winterslaapcocon,
en liefderijk verwarmen aan haar boezem.
 
Ze wil beminnen als de najaarswind,
de dorre blad’ren in zijn hoofd verwaaien.
Ze wil zijn muze zijn, en zijn absint.
Ze wil de vonk zijn van zijn lichterlaaie.
 
Hij is verward, begrijpt niet wat ze wil.
Zijn hart wordt door haar antwoord winterkil.
 
‘Tijd’, een toepasselijke reflectie‘ op duur, rondt  LX gedichten af. Het is een Nijmeegse sonnet, een inventie van dé grote pleitbezorger voor vormvaste poëzie, Cees van der Pluijm, en telt slechts twee rijmuitgangen.
 
Uren, dagen, maanden, jaren;
ach, u weet wel: Rhijnvis Feith.
  
Filosofen navelstaren,
trachten – wijl het Al verglijdt –
zijn geheim te openbaren,
maar het Al wil weinig kwijt.
 
Snelle pas en grijze haren
is het beeld dat Hooft bereidt.
 
Wetenschapsbeoefenaren
hebben zich totaal gewijd
aan hun theorie van snaren,
maar die mist nog kwaliteit.
 
Dichters die de tijd verklaren
leven voort in eeuwigheid.
 
Een Nijmeegs sonnet wijkt in zowel lay-out als strofe-indeling van sonnetten af en vormt door de inhoudelijke restricties een van de moeilijkste typen. Alsof deze uitdaging nog niet voldoende was, heeft Niels aan de twee rijmklanken ‘onoogrijm’ toegevoegd: de rijmende woorden op ‘ijt’ bezitten een andere uitgang. Kortom, een tour de force pur sang!
 
In het juryrapport van Emmen werd Niels geafficheerd als ‘de vormvirtuoos uit Almere’. Persoonlijk vind ik dat zijn talent in deze bundel voor het gebonden genre net iets meer tot zijn recht komt. Daarin vallen de woorden precies op hun plaats en smeden vorm en vent een hecht poëtisch bouwwerk. Maar misschien is de manier waarop gebonden en vrije poëzie zijn samengebracht, niet zo geslaagd. De lezer krijgt na een stuk of tien gebonden verzen plots een vrij exemplaar voorgeschoteld. Dat betekent overschakelen naar een andere leesmodus. Aansluitend lopen beide soorten meer door elkaar heen. Mij voegt dat niet zo. Mogelijk was het beter de twee genres onder verschillende hoofdstukken te scharen. 
 
Dat neemt absoluut niet weg dat er alles bij elkaar veel moois te lezen staat in Niels’ laatste boreling. Hij heeft een aangename dichtstijl waar met een zekere regelmaat subtiele lichtvoetigheid en weemoed doorheen sijpelen. Prijzenswaardig is zijn versificatiekunst: die beheerst hij tot in de puntjes. 
Wie na het zestigtal meer wil lezen verwijs ik graag naar waterdichter.blogspot.com waar de lezer zijn/haar hart kan ophalen. 
 
Niels Blomberg (2018). LX gedichten. Gigaprint. 238 blz.€ 15,00  ISBN 978 90 828263-2-6
Te bestellen via e-mail naar infoXwaterdichter.nl (x=@)  
 
drsp trofee rechtenvrijkl
 
Op 24 augustus, is het weer zover: dan wordt  de geboortedag van Heinz Polzer op het Drs. P-plein te Amsterdam herdacht. Dit plein bevindt zich voor de deur van koffiehuis-café Quartier Putain, Oudekerksplein 4 in Amsterdam.

Vanaf half 4 in de middag kan men zich daar verzamelen om een hommage te brengen aan Drs. P. Er is muziek, drank en Zwitserse kaas. Iedereen is welkom en neem vooral de liedbundels mee!

 

drsp trofee rechtenvrijkl
 
Op 24 augustus is het weer zover: dan herdenken wij traditioneel de verjaardag van Heinz Polzer op het Drs. P-plein te Amsterdam. Dit plein bevindt zich voor de deur van koffiehuis-café Quartier Putain, Oudekerksplein 4 in Amsterdam. Vanaf half 4 in de middag verzamelen we ons daar om een hommage te brengen aan de inmiddels 102-jarige Drs. P. Er is muziek, drank en Zwitserse kaas. Iedereen is welkom en neemt u vooral de liedbundels mee!
 
allerleiontucht
 
Eveneens op 24 augustus verschijnt de bibliofiele editie van Allerlei Ontucht, het erotische kinderboek voor volwassenen, dat vijftig jaar geleden voor het eerst verscheen en sindsdien een waar collector’s item is geworden. De oplage van de nieuwe editie, die verrijkt is met illustraties uit Drs. P’s legendarische ansichtkaartenarchief, blijft strikt beperkt tot 300 exemplaren, waarvan er inmiddels meer dan 270 besteld zijn. Dus haast u voor een van de laatste exemplaren! De intekenprijs inclusief postbezorging aan huis, bedraagt € 75,-; na verschijning € 99,95. Nog niet ingetekend?
Maak z.s.m. gebruik van het intekenformulier op de website van Het Heen- en Weerschap!
 
WWlogoAangepast 340x96
 
Voor de 25e keer organiseert Bibliotheek Almelo de jaarlijkse dichtwedstrijd naar aanleiding van een gegeven regel door een gastdichter. Dit keer is deze regel  bedacht door Mylou Frencken: 
 
jij komt bij me binnen
 
De regel moet letterlijk en ongewijzigd in ingezonden gedichten voorkomen, in het begin, aan het eind of ergens middenin. Bovendien mag de zin niet enkel als titel worden toegepast maar moet onderdeel zijn van het gedicht. Er kan slechts één gedicht per persoon ingezonden worden. 
Insturen kan t/m zondag 7 maart 2021 naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Bibliotheek Almelo, Postbus 189, 7600 AD  Almelo.
 
Door het insturen van een gedicht geeft u toestemming tot publicatie of voordracht tijdens de prijsuitreiking die gepland is op zondag 21 maart 2021. Voorlopig wordt er vanuitgegaan dat de uitreiking op de gebruikelijke feestelijke wijze in de bibliotheek van Almelo kan plaatsvinden. 
 
Over Mylou Frencken
Mylou is geboren in 1966 in Amsterdam en groeide op in Haarlem, waar ze nog steeds woont. In 1991 studeerde ze aan de Academie voor Kleinkunst. Ze won in dit jaar ook de persoonlijkheidsprijs op het Camerettenfestival.
Naast het schrijven van liedteksten zingt en acteert Frencken. Haar grootste talent is het betere Nederlandse lied. Daarnaast doet ze ook presentatiewerk, schrijft ze columns en is ze de zingende barvrouw in de televisiequiz Met het mes op tafel. In 2009 schreef ze het boek Zonder Bert en in 2017 kwam haar boek Leven in het lied uit.
https://www.bibliotheekalmelo.nl/lokale-content/150-banners/825-ww-8
 
Middeleeuwen FFvK
 
 
Frank Fabian van Keeren heeft twee nieuwe bundels het licht doen zien.

'De Middeleeuwen' is een humoristische sonnettenkrans (kleine bundel, zacht prijsje) en in 'Voor de volledigheid' zijn ollekebollekes verwerkt in schilderijen. Deze bundel is volledig in kleur.
 
 
 
Voor de volledigheid FFvK
 
voorplatPamelkl
 
 
Een recensie van de verzamelpamel in Meander door Inge Boulonois:
 
 
coronaregelsvoor
 
 
En er is een tweede druk verschenen van de leukste coronabundel tot nu:
 
 
Voor wie toch noodgedwongen thuis zit: allebei aanschaffen aanbevolen!
 
zeslettergrepigheid1
 
ZESLETTERGREPIGHEID
De beste ollekebollekes van Drs. P
Een nieuwe, herziene en aangevulde herdruk is verschenen !

De verzamelde ollekebollekes: de versvorm die Drs. P begin jaren ’70 in Nederland introduceerde en als geen ander beheerste. Een unieke bundeling van ruim veertig jaar toewijding aan een technisch veeleisende vorm, waar de Drs. al zijn humor, vernuft, vaardigheid en vindingrijkheid in kwijt kon. Voor elke P- en taalliefhebber!

  • Auteur: Drs. P
  • Uitgeverij: Nijgh & van Ditmar
  • NUR: 306
  • 344 pagina's
  • Paperback
  • ISBN: 9789038808789
  • Prijs: € 20,00
  • Publicatiedatum: 11-06-2020
Ongetwijfeld hebben jullie de eerste druk uit 2009 al lang in huis.
Maar ook al blijkt die bundel nog niet tot op de draad versleten, het aanschaffen van een nu nieuw verkrijgbare druk kunnen we jullie van harte aanbevelen. In deze door Michèl de Jong herziene en aangevulde nieuwe editie zijn de beste ollekebollekes uit eerdere (en vaak nauwelijks nog verkrijgbare) publicaties gebundeld, aangevuld met veel nieuw werk en archiefmateriaal uit privé-correspondenties. Aan deze editie konden ruim 200 nieuwe verzen worden toegevoegd, waarvan een groot deel niet eerder in druk is verschenen.
 
Vooruit, één nieuwe uit het boek:
 
Keizer der versvormen
Ollekebolleke
Vorst naar geheimen
En toppen der taal
 
Brengt ons tot uiterste
Schrijfstijldoelmatigheid
In slechts acht regeltjes –
Fenomenaal!
 
Drs. P
 
voorplatkl
 
Met 65 dichters
Een bundel van gewicht
En toch zag nooit iets lichters
Dan ‘Er is light!’ het licht 
 
Theo Danes
 
Met veel plezier en gepaste trots kondigen wij de verschijning aan van Er is light! Tien jaar gebonden.  Deze feestelijke jubileumbundel is uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Het vrije vers, het enige Nederlandse podium voor light verse en gebonden gedichten. 
 
De bijzondere bloemlezing bevat het beste, mooiste en geestigste werk dat in het afgelopen decennium op Het vrije vers is gepubliceerd. Aan de 184 pagina’s tellende bundel droegen 65 dichters bij, zowel de crème als de crème de la crème van light verse, waaronder Ivo de Wijs,  Drs. P, Patty Scholten, Jaap van den Born, Driek van Wissen en Frank van Pamelen. 
 
Ter vergroting van de feestvreugde is Er is light! niet alleen als paperback maar ook als luxe hardcover aan te schaffen. De paperback is bij elke boekhandel te bestellen, de hardcover uitsluitend bij mijnbestseller.nl 
 
Paperback  ISBN:  9 789463 986243, € 17,55
Hardcover  ISBN:  9 789463 986441, € 20,55  Bestel hier!
 
We stellen het zeer op prijs als deze aankondiging verder wordt verspreid!
 
Met uitbundige groet,
Redactie Het vrije vers
Jaap van den Born, Inge Boulonois, Arjan Keene, Peter Knipmeijer, Remko Koplamp
 
Met gedichten van: Christiaan Abbing & Adjudant B & Hanny van Alphen & Manuel van Baarsen & Jaap Bakker & Maarten Beemster & Robin Bleeker & Niels Blomberg & Bas Boekelo & Jaap van den Born & Hendrik Jan Bosman & Rob Boudestein & Inge Boulonois & Vera De Brauwer & Katja Bruning  & Herman J. Claeys & Frits Criens & Adriaan van Dam & Theo Danes & Koos Dijksterhuis & Louise Dorren & Jolien van Eke & Judy Elfferich & Wilbert Friederichs & Otto van Gelder & Quirien van Haelen & Bert van den Helder & Ben Hoogland & Paul Ilegems & Michèl de Jong & Bas Jongenelen & Niek Kalberg & Arjan Keene & Frank Fabian van Keeren & Peter Knipmeijer & Kees Koelewijn & Hendrikje de Koning & Remko Koplamp & Geert Kruideren & Hannelly Krutwagen & Ko De Laat & Quinty Leeuwenvacht & Light Verse Collectief & Daan De Ligt & Hans Manders & Coenraedt van Meerenburgh & Wim Meyles & Hans Mooi & Musonius & Pieter Nieuwint & Gezienus Omvlee & Drs. P & Frank van Pamelen & Hendrik te Paske & Hanna Pest & Cees van der Pluijm & Claus Zigmunt Roternhauer & Jacob van Schaijk & Patty Scholten & Leonora Schreurs & Balthasar van Stavelnaere & Max van Velzen & Ivo de Wijs & Driek van Wissen & Frans Woortmeijer
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

omslagMandarijn2

Illustratie: Jaap van den Born

 
Een nieuw e-book van Het vrije vers!
 
In mei 2012 zette Katja Bruning, destijds moderator van Het vrije vers, een sonnet van Jan Hanlo op het forum, waar Kees Koelewijn op reageerde met een soortgelijk sonnet. In feite was dat gericht aan de dienaar die sprekend opgevoerd wordt in het sonnet, maar Katja vatte het op als bedoeld voor de in het gedicht genoemde schoonzoon en antwoordde in diens naam.
Zo kwam een poëtisch steekspel op gang dat enige weken duurde en plaats vond op het forum van Het vrije vers en daar gevolgd werd door de andere leden en vergezeld werd van wederzijds en andermans commentaar. Als hommage aan Kees en Katja, gewaardeerde medewerkers aan het forum en als extra cadeautje om het tienjarig bestaan te vieren van Het vrije vers krijgen jullie bofkonten dit gedenkwaardige steekspel als gratis e-book. Alleen bij de eerste twee gedichten staat onderaan de naam van de maker vermeld, daarna is het om en om en dat moeten jullie zelf maar bijhouden.
 
Als bonus een selectie aan het slot van het forumcommentaar, waarin de totstandkoming van deze Chinese vertelling, waarin sporen zijn te vinden van zowel Ernest Bramah als rechter Gulik, op de voet gevolgd kan worden. Inclusief leerzame inzichten in de Chinese poëzie en de werkwijze van vertalers.
Dat dat vertalen uit het Chinees een makkie is, zoals Kees hier beweert moet als een boutade van Kees gezien worden, het is niet zo simpel en vergt jaren studie. Ik zeg het maar even, dat jullie niet denken dat Paul Damen, de grootste literaire bedrieger van deze eeuw, die dat ook zegt en geloofd wordt door alle literaire mogols van de vaderlandse pers, hier gelijk heeft.

Jaap van den Born
 
 
 
 
LGD
 
De vierde editie van de landelijke ‘LichteGedichtenDag’, de aftrap van de Poëzieweek, strijkt dit keer neer in Haarlem.
 
De wervingstekst, zie ook de link hieronder voor meer info:
"Zelden kwamen zoveel gelauwerde woordkunstenaars in één voorstelling bijeen.
Oude meesters als Ivo de Wijs en Jan Boerstoel. Taaltalenten als Theo Danes en Lonneke Dort. Nederlands Kampioen Light Verse Machiel Pomp. Johan Hoogeboom zingt hilarische liedjes. Erik van Muiswinkel brengt stuiterend stuntrijm.
En wie weet wie er nog meer op het poëziepodium stapt. De presentatie is in handen van Frank van Pamelen en Jan J. Pieterse, die het publiek zullen opzwepen om zelf ook aan de slag te gaan."
 
do 30 jan 2020
20:15 - 23:00 
Philharmonie, Haarlem
 
 
 
tussentijd
 
Een selectie uit het omvangrijke oeuvre van Jan Boerstoel, een halve eeuw schrijverschap. Inge Boulonois schreef in Meander Magazine een fraaie recensie van deze bundel.
 
 
 
WWlogoAangepast
 
Voor de 24e keer organiseert Bibliotheek Almelo de jaarlijkse dichtwedstrijd naar aanleiding van een gegeven regel door een gastdichter. Liedtekstdichter Wietske Loebis heeft de nieuwe zin bedacht. Zij werd door de vorige gastdichter Theo Danes uitgenodigd om de regel voor 2020 te bedenken. Wietske kwam met de volgende regel:
 
Wat zou ik graag de schoonheid ervan zien
 
 
Onderstaande tekst is overgenomen van de site van bibliotheekalmelo.nl. Zie ook de link eronder.
 
Over Wietske Loebis
Wietske Loebis (Leiden, 1974) is tekstdichter en schrijft tekstliederen die op zoek zijn naar muziek en zang. Wekelijks zet zij nieuwe teksten op Facebook, Instagram en LinkedIn, die op zoek zijn naar muzikanten en zangers die er een lied van willen maken. In samenwerking met hen nam ze 22 nieuwe theaterliedjes op. Tot de uitvoerenden en musici behoren o.a. Jenny Arean, Youp van ’t Hek, Ruud Bos, Mylou Frencken, Sjors van der Panne, Lucretia van der Vloot en Johan Hoogeboom. Met bijzonder veel plezier staat zij in de schaduw van Willem Wilmink.
Haar lichtende, dichtende voorbeelden zijn Ivo de Wijs, George Groot en Jan Boerstoel. In 2008 verscheen bij uitgeverij Nijgh en Van Ditmar haar bundel ‘Cavia’s begin september’ en in 2011 verscheen de cd ‘Vroege Vogels Vocaal’ (liedjes ism Johan Hoogeboom) bij de VARA.
 
Over de spelregels
De dichtwedstrijd staat open voor iedereen die op de gegeven regel een gedicht wil schrijven, met als enige dwingende voorwaarde dat de regel van Wietske Loebis er letterlijk en ongewijzigd in voor moet komen, in het begin, aan het eind of ergens middenin. Bovendien mag de zin niet enkel als titel worden toegepast maar moet onderdeel zijn van het gedicht. Zowel vormvaste als vrije, niet rijmende gedichten zijn welkom. Maximaal één gedicht per inzender. De gedichten worden beoordeeld door een jury van 5 personen, en worden anoniem beoordeeld. Inzenden tot en met 1 maart 2020 naar Bibliotheek Almelo, Postbus 189, 7600 AD Almelo of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Door het insturen van een gedicht geeft de dichter toestemming tot publicatie of voordracht tijdens de prijsuitreiking.
 
Over de prijsuitreiking
Op zondag 15 maart vanaf 15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in café Feijn Lunchen & Lezen in Bibliotheek Almelo, Het Baken 3 in Almelo. De tien hoogst gewaardeerde gedichten zullen worden bekroond met een oorkonde en een juryrapport en een aantal prijzen worden toegekend. Deze tien gedichten zullen door de makers zelf worden voorgelezen. Alle vorige gastdichters zullen ook nu weer worden uitgenodigd.
 
driekwikiportret
Foto (bewerkt) van Wikiportret 
 
Om reeds nu naar uit te kijken!
De Driekdag wordt volgend jaar, op 24 mei 2020, gehouden in café De Wolthoorn in Groningen. Het is dan tien jaar geleden dat Driek overleed. Zeer bijzonder is dat er dan een nieuw boek van hem wordt gepresenteerd. In zijn nalatenschap zijn prachtige vertalingen van Die Lyrische Hausapotheke van Erich Kästner gevonden.  Dit zijn geneeskrachtige verzen voor zwaarmoedige zielen. En…onze  kersverse lightversekampioen Christiaan Abbing is uitgenodigd om op 24 mei naar Groningen af te reizen!
 
goudenvoet2
 
De jury, bestaande uit voorzitter Ton Peters, tweevoudig winnaar Machiel Pomp, Nicolette Leenstra en Rob Boudestein, motiveerde de keuze voor de nummers een, twee en drie als volgt. 
 
Christiaan Abbing
Christiaan presenteerde in zes minuten een vlotte show, goed voorbereid en zonder een zwak moment. Hij zorgde voor een afwisseling in versvormen, balancerend tussen humor en tragiek. Zijn podiumpresentatie was prettig en overtuigend. Christiaan zal ongetwijfeld met werk van dit niveau ook op een groter podium tot zijn recht komen. Het actuele vers ‘I’d rather be dead in a ditch’ kon de jury ook bekoren.
 
Bert van den Helder
Bert zag kans om binnen zes minuten elf verzen uit zijn hoofd te presenteren, een kunststukje.  Daarbij zorgde hij voor een flinke variatie, van lichte lol tot galgenhumor. Hij toonde zich ook een meester in beeldgebruik en detail. Na het horen van zijn vers over spaarzegeltjes, zul je voorgoed anders voor de kassa in de supermarkt staan.
 
Wim Meyles
Wim maakte om te beginnen al veel indruk met zijn actuele vers, zijn Willem de Make-overaar was een geweldige vondst. Hij toonde zich bovendien een ware taalacrobaat door in één vers de volgende stapelwoorden te gebruiken: Francorchampscoureurs, Marriotthotelinterieurs, Hemabloemetjesodeurs en Michelingidstopentrepreneurs. Een taalmeester van niveau dus.
 

 

drsp trofee rechtenvrijkl
Drs. P Trofee (rechtenvrije foto)

(Vervolg op het bericht van 21 oktober)

De eerste Drs. P Trofee, een prijs voor een auteur of kunstenaar die werkt in de vrolijke en vrijzinnige traditie van Drs. P (Heinz Polzer 1919-2015), is toegekend aan Midas Dekkers.
 
Midas Dekkers (Haarlem, 1946) is bioloog, columnist, mediamaker en schrijver. Hij heeft een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan, bestaande uit kinderboeken en non-fictioneel proza voor volwassenen. Bekende titels zijn Lief dier, over bestialiteit, De vergankelijkheid, De larf, over kinderen en hun metamorfose tot volwassenen, Lichamelijke oefening, over zijn afkeer van sport, en De kleine verlossing of de lust tot ontlasten. Recentelijk publiceerde hij: De Thigmofiel, over het verlangen naar geborgenheid, en Volledige vergunning, Dekkers persoonlijke ode aan het bruine café: ‘Niet voor de lol moet je in het café zijn maar voor het leven.’
 
Uit het juryrapport:
‘In zijn rijke werken reikt Midas Dekkers naar het hoogst denkbare: de combinatie van waar en leuk. De kwaliteiten van zijn proza zijn velerlei: Het biologische vertrekpunt. De bedachtzame verbreding van het thema. De woordkeus. De observaties. De intelligente tegendraadsheid. En dat alles opgediend zonder wetenschappelijke aanmatiging of dorheid, maar met groot gevoel voor humor.’
 
De Drs. P Trofee, een serieuze prijs voor kunstenaars die zichzelf niet al te serieus nemen, wordt voortaan jaarlijks uitgereikt. De laureaat ontvangt een replica van de kop van Heinz Polzer, ooit vervaardigd door de Vlaamse artieste Griet De Bock. Daarnaast een geldbedrag van 2019 euro, dat jaarlijks met één euro zal worden vermeerderd. Daarmee is de Drs. P Trofee ook de eerste inflatiegevoelige prijs.
 
Tijdens de bekendmaking en overhandiging van de eerste Drs. P Trofee is ook Het Nieuwe Drs. P Jaar- en Bewaarboek gepresenteerd: Leve onze goede Czaar!, een uitgave van Nijgh en Van Ditmar en Johan Enschedé. Het bevat een groot aantal bijdragen over leven en werk van Drs. P, geschreven door kenners en bewonderaars als Michèl de Jong, de officiële biograaf, Ivo de Wijs, Maartje Duin, Vic van de Reijt en Paul Ilegems. Als extra: de cd Welluidend Wel en Wee van Drs. P, met twintig onbekende opnames!
 
Bron: Heen- en Weerschap
 
 
lichtvoetigIII
 
Hier is hij dan, de gister bij het Nederlandse Kampioenschap Light Verse Dichten gepresenteerde bundel.  De jury van STEM (Stichting Taalpodium Emmen) selecteerde hiervoor de allerbeste verzen uit inzendingen van bijna zestig dichters! 
 
Met werk van Christiaan Abbing, Hanneke van Almelo, Manuel van Baarsen, Bertus Beltman, Robin Bleeker, Niels Blomberg, Bas Boekelo, Inge Boulonois, Koos Dijksterhuis, Jaap Ferwerda, Peter van der Graaf, Bert van den Helder, Niek J. Kalberg, Arjan Keene, Hannely Krutwagen, Nando Leydes, Wim Meyles, Hans Mooi, Hendrik van Oordt, Adrie Oudejans, Frank Pardaan, Vivian van Piggelen, Loek Smit, Onno-Sven Tromp en Robin Veen.
 
Deze lightversebundel Lichtvoetig III  is, net als de twee voorgaande, weer een absolute must have. Voor € 15,- krijgt u de bundel in uw brievenbus.
 
BESTELLEN via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maak het bedrag van € 15.-  over op IBAN NL62 RABO 0170 2964 07 van Taalpodium Emmen en de bundel wordt per omgaande toegestuurd!
 
Van Frank van Pamelen (dank, Frank!) kreeg Het vrije vers toestemming zijn lichtovergoten voorwoord hier te publiceren: 
 
Licht doet leven. Licht doet bewegen. Niets loopt zo lekker als lichtvoetig. Zo zijn de wetten in onze eigen woordenwereld. En zo is het tot ver daarbuiten. Binnen de begrenzingen van rijm en metrum bevindt zich een eindeloos universum, dat ooit een oerknal moet hebben gekend en vervolgens via polzeriaanse impulsen en stippiaanse stuipen talloze paralelle levens is gaan leiden. Ook in deze bundel stralen weer de nodige nieuwe sterren en verse vormvaste versvormers. Kwatrijnkosmonauten. Sonnetaanbidders. Rondeeltjesversnellers. Soms zwaar op de hand, maar altijd licht op de voet. En zo hoort het. Licht doet leven. Leve het licht!
 
drietal
Foto: Judith van den Helder
 
Gister, zondag 27 oktober vond voor de derde keer de finale plaats van Lichtvoetig, het Open Nederlands Kampioenschap Light Verse-dichten. En voor de derde keer vond het plaats in Eetcafé Groothuis te Emmen, of liever in het theater achter het café. (Toen ik iets na zessen wegging zat het eetcafé vol; ik vroeg me af deze gasten enig idee hadden dat elders in het pand een Nederlands kampioenschap gehouden was.)
 
De middag werd aan elkaar gepraat door Frank van Pamelen en Emmenaar Eddie Zinnemers, die ook eigen gedichten ten gehore brachten. Het is inmiddels traditie dat er een muzikale cabaretier optreedt. Dit keer was dat Roel C. Verburg. 
Maar het gaat natuurlijk om de acht deelnemers, onder wie vier dichters van Het vrije vers. Hun uitverkiezing hadden ze te danken aan drie ingezonden gedichten, maar de eindbeoordeling gebeurde op grond van hun presentatie. 
 
Het spits werd afgebeten door Onno-Sven Tromp. Deze 'dichter, romanticus en wereldburger' is geen plezierdichter pur sang. Naast vrije verzen schrijft hij lyrische sonnetten. Het komt niet vaak voor, dat je bij een light-verse-optreden een vertaling hoort van Arthur Rimbaud. Delftenaar Loek Smit gebruikte de reis van Delft naar Emmen als raamvertelling, waarbij onder meer Staphorst en Hell’s Angels de revue passeerden. Dit alles ter inleiding van zijn gedichten. HVV’er Hans Mooi deed alles uit het hoofd. Het was een spervuur aan korte gedichtjes, allemaal eindigend met een kwinkslag. HVV’er Bert van den Helder deed zijn elf gedichten ook bijna uit het hoofd, met een spiekbrief op de lessenaar.  We weten nu dat caissières naar kassazegels smaken. 
 
Na de pauze was het de beurt aan HVV’er Christiaan Abbing. Weer een spiekbrief, nu in de vorm van een tablet vanwege een kapotte printer. Deze basisschoolleraar en -leider had een serieus sonnet over gescheiden ouders, 'Lesje breuken'; de slotstrofe is mooi in zijn wrangheid. Robin Veen is geen plezierdichter van huis uit; hij heeft zijn sporen verdient in de slam en in 'gewone' gedichtenwedstrijden, maar schrijft ook heel grappige sonnetten. Alkmaarder Adrie Oudejans was als 84-jarige de oudste deelnemer. Als lid van het Alkmaarse dichtersgilde schrijft hij gedichten bij eenzame uitvaarten. Vandaag las hij voor uit zijn schriftje vol ontroerende en spitsvondige gedichten. HVV’er Wim Meyles was de laatste. Zoals de HVV’ers weten, stoeit Wim graag met taal; zijn gedicht over de baard van onze koning eindigde met: Willem de Make-overaar.
 
Hierna trok de jury zich terug: voorzitter Ton Peters, tweevoudig winnaar Machiel Pomp, Nicolette Leenstra en Rob Boudestein. Drie HVV’ers eindigden op de plaatsen 1, 2 en 3, respectievelijke Christiaan Abbing, Bert van den Helder en Wim Meyles. Gefeliciteerd alle drie!
 
Last but not least: ik wil STEM, stichting taalpodium Emmen, bedanken voor de organisatie. Ik wil met name Henny Katerberg, Gezienus Omvlee en Eddie Zinnemers noemen. 
Ik kijk uit naar Lichtvoetig IV!
 
Verslag: Niels Blomberg, 28 oktober
 
goudenvoet
 
Christiaan Abbing is vandaag Nederlands Kampioen Light Verse geworden in Emmen.
Meer nieuws zal spoedig volgen, maar wij feliciteren Christiaan alvast van harte !
 
Bert van den Helder is tweede geworden, de derde plaats is voor Wim Meyles. 
Een compleet HVV-podium dus, mogen wij toch wel met onverhulde trots vermelden.
 
Proficiat, heren!
 
Zie ook alhier:
 
De foto van het winnende drietal die u ziet als u bovenstaande link bezoekt is gemaakt door Boudewijn Benting.
 
PS Wim en Bert zijn qua plek (l/r) verwisseld in het onderschrift.

Subcategorieën

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Dylan van GroenewegenBuiging


Soepele krachtpatser
Dylan de troonrivaal
Kroonde zichzelf op
De Champs-Élysées

Dankzij een machtig en
Wereldverbijsterend
Sprintersduel tot
Een monstre sacré