Het vrije vers

Bevrijd van vormloosheid

Omdat light verse lééft

 

Weense balladen, psychologische verkenningen. Titel en ondertitel van deze light-versebundel, uitgegeven door Jaap van den Born, dekken meteen de inhoud ervan. Het werk bevat zo'n 75 Weense balladen, een vorm die door Drs. P is ontworpen. Het rijmschema is, voor de volledigheid, aRaRbbaR bR. Het metrum is trocheïsch, zo lezen we in Versvormen, leesbaar handboek, geschreven door de meester zelf.* (zie voetnoot)

Van den Born is bij het samenstellen van deze bundel conceptueel te werk gegaan. Hij laat geen twijfel bestaan over de programmatische uitgangspunten van zijn verzen. We lezen op de achterzijde van het omslag: "De Weense ballade ... leent zich uitstekend voor korte weergave van het intense gedachteleven van de mens. In deze bundel treft de leergierige lezer een aantal psychologisch diepgravende observeringen aan, waarmee hij zijn voordeel kan doen in het omgaan met dit wezen, dat hij in niet geringe aantallen kan aantreffen in zijn directe omgeving."


Van een aantal interessante exemplaren van dit wezen die Jaap van den Born aantrof in zijn directe omgeving, zijn streng geregisseerde foto's gemaakt die de dichter als uitgangspunt nam voor zijn psychologische verkenningen in Weense-balladevorm. Boven de tekst van elke ballade staat de bijhorende foto die een bijna altijd geslaagde symbiose aangaat met Van den Borns vers dat vaak archaïsch van toon is (of juist provocerend plat), waardoor elke foto met tekst een volledig autonome positie inneemt in de bundel. Ik bedoel, ze passen perfect in de bundel, maar zouden het als losse entiteit ook uitstekend doen in een verzamelbundel of als reclame-uiting voor bijvoorbeeld klassieke lingerie of retrodropveters. Ook dat maakt Weense balladen tot een doordacht geconcipieerde bundel, met een wetenschappelijke benadering opgezet, wat de ondertitel ten overvloede onderstreept.

Van den Borns diepgravende observeringen hebben van hem geen vrolijke beschouwer gemaakt. Of heeft het bij hem in dit geval omgekeerd gewerkt? Heeft hij bij zijn reeds verinnerlijkte pessimistische mensvisie de passende afbeeldingen gezocht? Wie zal het zeggen? Want ja, zijn kijk op de homo sapiëns m/v is cynisch. De personen die in zijn verzen opdraven krijgen ervan langs, of misschien nog vaker: ze geven zichzelf ervan langs via hun gedachten en overwegingen. In het eerste vers zet de dichter meteen de toon.Begeerte

Ik ben verzot op hele lange vrouwen
Met hoogtevrees
Ik wil alleen zo'n lange loeres trouwen
Met hoogtevrees
Ik heb ze altijd hooggeschat
Je krijgt ze zo eenvoudig plat
Vooral als ze je flat insjouwen
Met hoogtevrees

Geef mij dus maar zo'n lange lat
Met hoogtevrees

Weense balladen
bestaat uit drie afdelingen: Hartstochtelijk, Ons vrouwenhoekje en Portretten.
In 'Hartstochtelijk' is de focus gericht op de mannelijke medemens die er bij Van den Born bekaaid vanaf komt. Balladen met titels als 'Vreugde', 'Begeerte' of 'Uitdaging' suggereren iets positiefs maar bij Jaap Van den Born mag je op het tegendeel rekenen. Als de titel zelf al negatieve associaties oproept, levert het bijpassende vers keurig wat de titel belooft. Ter illustratie het vers op bladzijde 17, getiteld 'Dreiging'

Dreiging

Daar komt ze aan met al haar spek en hammen
Mijn tante Sjaan
Zij overschaduwt mij al met haar prammen
Mijn tante Sjaan
Waarna zij zich voorover bukt
Nu word ik van de grond geplukt
Ze klemt me aan haar kilogrammen
Mijn tante Sjaan

Ze heeft wat schedels ingedrukt
Mijn tante Sjaan

Dit gedicht brengt ons meteen naar afdeling twee van deze bundel, 'Ons vrouwenhoekje'. 24 dames hebben in evakostuum voor Van den Borns camera geposeerd. Voor de dichter wellicht een hoogst bevredigende exercitie, voor de vrouwen niet altijd een onverdeeld genoegen, gezien hun getormenteerde gelaatsuitdrukkingen. Via titels als 'Onterecht', 'Bevlogen', of 'Spijt' laat de dichter diepgaande psychologische analyses los op de geportretteerde dames en hun gedachtewereld. Het voert niet te ver om Van den Born een plezierdichter met misogyn talent te noemen. In een normale maatschappelijke context zou hij met veel van zijn teksten niet wegkomen, maar Weense balladen is kunst, en binnen die wereld genereren de balladen vanwege de ironie, vaak cynisme, een inspirerende vorm van verdraagzaamheid die in andere situaties geen kans van bestaan zou hebben. Voor mij blijft het dan ook de vraag wat er gaat gebeuren als deze bundel, naar aller verwachting, eenmaal het grote publiek bereikt. Heil- en hersenloze, van iedere gevoel van humor gespeende Sylvana-achtige zwartepietdiscussies over tot kunst verheven vrouwonvriendelijkheid sluit ik dan geenszins uit. Wat dat betreft kunt u het beste nu een bundel aanschaffen, voordat de Randstedelijke, moreel verontwaardigde onrechtbestrijders een verkoopverbod voor heel Nederland weten af te dwingen en de NS weigeren reizigers met Weense balladen in hun bagage te vervoeren. Wellicht zou onderstaand gedicht net door de beugel der onverdraagzaamheid kunnen.Heel wat mans

Ze zeggen wel: de man die is een jager
Dat kan ik ook
Je ziet mij niet met lijstjes bij de slager
Dat kan ik ook
De man die temde ooit het vuur
Zo pocht hij, en hij schiep cultuur
En noemt zich daarvan zelfs de drager
Dat kan ik ook

En pissen tegen deze muur
Dat kan ik ook

Het laatste gedicht uit 'Ons vrouwenhoekje' getiteld 'Moderne man' is de opmaat naar afdeling drie 'Portretten'. Lees verder:Mocht de wereld overmorgen nog bestaan en heb je nog geen plannen voor 29 januari  2018, dan moet je woensdagavond op deze link klikken.Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 109 klik hier.

Jacob van Schaijk, lezers van Het vrije vers welbekend, heeft zijn eerste bundel het licht laten zien, waarmee wij hem van harte feliciteren.
Het boek bevat hoofdzakelijk vrije verzen, een kwart bestaat uit sonnetten.
Het is geen lichte kost, de lichtegedichtenliefhebber zij gewaarschuwd, maar het is van het niveau dat we hier van hem gewend zijn en de poëzieliefhebber doet geen miskoop aan dit werk, dat meer diepte levert en melancholie, getemperd door zelfspot, dan de bescheiden inleiding doet vermoeden.
Een voorbeeld:

Dom

de avond komt met ongesproken woorden
een mijmering van spijt, intens verdriet
om wat is nagelaten of juist niet
versterkt verlangen dat je vroeger smoorde

want steeds als nieuwe horizonten gloorden
won toch de angst voor dreiging in ’t verschiet
dus dook je weg, een kuiken in het riet
en zag je nooit de zo gedroomde oorden

maar meer nog huiver je om wat gedaan
en wenste allen eenmaal weer te zien
vergeving kunnen krijgen heel misschien

en zo, terwijl de uren verder gaan
vergaat je laatste kans door dit gegrien
een beetje dom, noodlottig bovendien


Jacob van Schaijk, Relicten van een leeg bestaan, 105 pagina’s
Kirjaboek, 2017
ISBN: 978-94-6008-290-0
Rechtstreeks te bestellen bij https://www.kirjaboek.nl/proddetail.asp?prod=boek_3271Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 108 klik hier.Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 107 klik hier.Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 106 klik hier.Het is op zondag 21 mei precies zeven jaar geleden dat Driek overleed.
Ook dit jaar organiseren we een informele Driek van Wissen-memorial. Deze vindt plaats in café De Wolthoorn aan de Turftorenstraat 6 in Groningen.
Vrienden, dichters en muzikanten presenteren een programma ter ere van Driek.

Het programma duurt van 17.00 uur tot 19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur.
Dichters van Het Vrije Vers, wees welkom. Entree is gratis.

Deelnemende dichters / cabaretiers/ schrijvers  zijn:
Jan Boerstoel, Esmée van den Boom, Frits Criens, Quirien van Haelen, Ronald Ohlsen, Marcel Verreck, Jos Versteegen, Ivo de Wijs en Lilian Zielstra. 
Ze dragen naast eigen werk ook hun favoriete Van Wissen gedicht voor.
De muzikanten Simon Bleeker en Floris van Luijtelaar maakten speciaal voor deze middag een lied op basis van een tekst van Driek.

Na afloop is er voor iedereen weer een mooi cadeau: een poster met daarop het “Groningens Drinklied.”  Deze  poster is ontworpen door Maarten Voorzanger.
Het liederlijke lied zal worden vertolkt door Leo Aukes en Klaas Landman.
De presentatie van deze derde DriekDag wordt dit jaar verzorgd door Harry Bruens.
Het wordt vast weer een onvergetelijke light verse-bijeenkomst.Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 105 klik hier.De Vlissingse dichter Coenraedt van Meerenburgh heeft een wereldprimeur te pakken.
Voor het eerst vertaalde hij alle 154 sonnetten van William Shakespeare in de versvorm Ollekebolleke. Eerder verscheen al zijn vertaling in sonnetvorm. Hij is daarmee de eerste dichter ter wereld die de sonnettenreeks in twee verschillende versvormen heeft vertaald. Coenraedt presenteert de bundel op zondag 30 april, 15u00, in Stadscafé De Dighter aan het Vlissingse Bellamypark.

Een Shakespearesonnet vertalen in de veel kleinere versvorm Ollekebolleke? Kan dat eigenlijk wel? Coenraedt: “Natuurlijk past de inhoud van een compleet sonnet niet in een Ollekebolleke. Ik heb geprobeerd de essentie van elk sonnet in een ollekebolleke te vatten. Daarmee is een unieke vertaling ontstaan die kan fungeren als handzame en laagdrempelige kennismaking met de thematiek van de beroemdste sonnettenreeks ter wereld. Tegelijkertijd is het een aanrader voor liefhebbers en kenners van het oeuvre van de meest geliefde dichter aller tijden."

Coenraedt van Meerenburgh, Shakespeare Ollekebollekes (Vlissingen 2017)
Uitgeverij Vincula Affinia, Vlissingen.
ISBN 978-90-824455-1-0
Formaat: 125x200 mm
Uitvoering: hardcover met stofomslag
Aantal pagina’s: 96
Verkoopprijs: € 16,95
Verschijningsdatum: 1 mei 2017De meimaand staat bij het ArtEZ Conservatorium in Zwolle inmiddels symbool voor de theatertour van de afdeling Jazz & Pop. Dit jaar is er een programma samengesteld, waarin teksten en liedjes van Drs. P centraal staan. Er worden maar liefst zeven theaters aangedaan. De première is op maandag 8 mei in Schouwburg Odeon in Zwolle.

Drs. P
Heinz Hermann Polzer (1919-2015), die in Nederland bekend is onder de naam Drs. P, was dichter en cabaretier, maar bovenal componist en zanger van zijn zelfgeschreven liedjes. Honderden liedjes schreef hij, duizenden gedichten en veel proza. Hij wordt gezien als een eminente eenling in de Nederlandse kleinkunst, die tot zijn beste prestaties kwam als hij liedjes kon maken over schijnbaar onmogelijk te bezingen onderwerpen. Ook kon hij buitengewoon vrolijke nummers maken over lugubere onderwerpen. Zijn muziek bestreek vele muzikale genres, was altijd goed, altijd raak. Drs. P was dankzij zijn toegankelijke teksten en muziek vaak te gast op televisie en radio. Tot zijn bekendste nummers behoren: Veerpont (Heen en Weer), Elfstedentocht, Gezusters Karamazov, Dodenrit en Wat heb je gedaan, Daan?

Geenszins passé
De studenten Jazz & Pop onder leiding van zangdocent Ronald Douglas hebben onderhand bewezen dat ze prachtige voorstellingen kunnen neerzetten, waarin het Nederlandse repertoire van verschillende theaterpersoonlijkheden op een eigen en aansprekende wijze wordt vertolkt. Recente voorbeelden hiervan zijn: Ivo de Wijs, Maarten van Roozendaal Hennie Vrienten en Lennaert Nijgh. Samen met regisseur en theatercoach Louis van Beek is intensief gewerkt aan de composities en met name de teksten van Drs. P. De studenten zijn er met de productie ‘Geenszins passé: Drs. P’ in geslaagd een mooi overzicht te geven van zijn werk.

Geenszins passé: Drs. P
Theaterconcert met teksten en liedjes van Drs. P
Maandag 8 mei 2017, 20.00 uur (première)
Schouwburg Odeon
Kaarten 12,50 euro / studenten 5 euro
Reserveren via www.zwolsetheaters.nl

(Overgenomen uit De Swollenaer)STEM
(Stichting Taalpodium Emmen) organiseert LICHTVOETIG, het eerste Open Nederlands Kampioenschap Light Verse-dichten.

Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen:
-inzending van 3 gedichten in een vaste vorm
-een openbaar optreden voor publiek en een deskundige jury op zondag 29 oktober om 14.00 uur bij Grand-café Groothuis, Stationsstraat 75 in Emmen.

Van de beste ingezonden gedichten wordt door STEM een light verse-gedichtenbundel uitgebracht.
Aan de wedstrijd is voor de eerste prijs een geldbedrag verbonden van € 400,-- de tweede prijs bedraagt € 200,-- en de derde prijs bedraagt € 100,--.

Meedoen kan onder de volgende voorwaarden:
Inzending van 3 niet eerder gepubliceerde Light Verse-gedichten in een vaste vorm.
Bijvoorbeeld het ollekebolleke, de sonnettette, een sonnettine, een sonnet in welke vorm dan ook, de villanelle, het onzijn of wat er op dit gebied ook maar gebruikelijk is.

Zie voor de definitie van Light Verse: www.hetvrijevers.nl/index.php/over-light-verse en voor de versvormen bijvoorbeeld Versvormen, leesbaar handboek van Drs P.

Selectiejury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury met onder andere dichter/schrijver Nicolette Leenstra en light-verse dichter Ton Peters.
De inzenders waarvan de bijdragen als beste worden beoordeeld worden uitgenodigd hun voordracht in Emmen te doen op zondag 29 oktober 2017.

-Insturen van de gedichten is mogelijk tot 01-08-2017.
-Inzendingen kunnen worden gemaild naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of ingestuurd naar het adres: Secretariaat STEM, t.a.v. mevr. H.J. Katerberg, Laan van de Eekharst 213, 7823 AE Emmen.
-Alleen gedichten die nog niet eerder zijn gepubliceerd mogen worden ingezonden.
-Met het inzenden van de gedichten stemt een inzender in met mogelijke publicatie.
-Het copyright blijft bij de auteur.
-Bij de inzending dient men naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
-De gedichten dienen te worden geschreven in het Nederlands of in een Nederlandse streektaal.
-De selectie-jury selecteert op basis van anonimiteit.
-De selectie-jury selecteert de gedichten die in de bundel worden opgenomen.
-De selectie-jury en een dag-jury bepalen op 29 oktober de winnaar.
-De shortlist van de beste inzendingen wordt bekendgemaakt op 1 oktober.
-Inzenders waarvan gedichten worden opgenomen ontvangen persoonlijk bericht en krijgen een exemplaar van de bundel.Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Nadere informatie
Stichting Taalpodium Emmen
www.taalpodiumstem.nl
of op facebook: STEM Taalpodium Emmen


Foto Hollandse Hoogte

De Telegraaf
meldt:
 Rotterdam gaat een straat vernoemen naar de in 2015 overleden tekstschrijver Drs. P. De gemeenteraad heeft een motie daarover aangenomen.

Dat bericht RTV Rijnmond donderdag. Heinz Hermann Polzer studeerde en woonde in Rotterdam. Waar de straat gaat komen hangt af van onder meer de behoefte aan nieuwe straatnamen en al bestaande vernoemingsthema’s.
Goed zo Rotterdam.

 

 

 De Drs. LP uit 1966 wordt opnieuw uitgebracht op vinyl door Concerto Records. Jawel.
Hou daar maar eens droge ogen bij.
Mét een cd, aangevuld met negen bonustracks, afkomstig van ep’s uit de periode 1963-1966. 
Alles geremastered van de originele mastertapes.
Het Heen- en Weerschap, in samenwerking met Concerto, presenteert deze  heruitgave met klassiekers als De Zusters Karamazov, Het Hart Eener Deerne en Het trapportaal.
De plaat die we allemaal grijsgedraaid hebben of nooit hebben kunnen vinden.
De bonus-cd bevat als extraatje maar liefst 9 zeldzame piano-uitvoeringen van Drs. P:
In de jaren '50 nam Heinz Polzer onder zijn eigen naam in Djakarta en New York zijn eerste nummers op, in een heel kleine oplage van drie of vier exemplaren op lp's van glasplaten. In 1958 een ep'tje in een oplage 400 exemplaren voor het Rotterdamsch Studenten Corps. Daarna verschenen van 1963-1966, onder de naam Drs. P en Drandus P,  drie ep'tjes, met alleen pianobegeleiding. 

PRESENTATIE CONCERTO VRIJDAG 7 APRIL

Op vrijdag 7 april wordt deze release feestelijk gepresenteerd op het podium van Concerto.
Gasten zijn Ivo de Wijs en Vic van de Reijt die, ondersteund door beeld en geluid van Drs. P, over zijn muziek gaan vertellen.
Groot bewonderaar en taalfenomeen Ringo Maurer zal daarnaast nummers van zijn idool ten gehore brengen.

AANVANG 17.00 TOEGANG GRATIS

Concerto Records
Utrechtsestraat 52 - 60
1017VP Amsterdam
tel: 020 - 2612610
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T
oezicht op rust en orde zal worden verzorgd door een aantal bekkensnijdersEen geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 104 klik hier.Op naar de duizend

Ik bid tot god dat mij ooit lukken zal
Wat ik al lang presteerde in mijn dromen
Dat ik tot nummer duizend ben gekomen
Zoals mijn held ooit deed, poëet Jan Kal

Ik weet als wens is het een beetje mal
Om dichtend naar de duizend op te stomen
Ik word terecht niet serieus genomen
Als ik dit plan hier van de daken schal

Maar toch neem ik me voor het door te zetten
En doelgericht en langzaam maar gestaag
Creëer ik tot het duizendtal sonnetten

Of ik de finish haal dat is de vraag
Maar niemand zal me tot die tijd beletten
Te dichten, want o god ik wil zo graagBij gelegenheid van zijn afscheid als gemeentedichter van Bernheze verscheen van Hans Manders de bundel Terwijl de tijd, met als ondertitel Sonnetten en andere lichte gedichten . In deze bundel zijn overigens juist niet de gedichten opgenomen die hij als gemeentedichter geschreven heeft.
Frits Criens, met wie hij vorig jaar de bundel Vleugels op de Ventoux gemaakt heeft, was bij de presentatie van de bundel aanwezig en schreef het volgende, wat we met instemming overnemen:

"Met veel plezier gelezen. De ondertitel geeft aan dat het lichte gedichten zijn, maar als lezer weet ik intussen dat onder die lichtheid behoorlijk vaak een ‘zware’ inhoud ligt verscholen.
Eigenlijk hou ik  het meest van zulke poëzie.
In vloeiende zinnen, zonder kapsones of dikdoenerij en in voor iedereen begrijpelijke taal, jouw kijk op het leven geven, met op het laatst die lichtheid, die alle zwaarte weer draaglijk maakt. Het is niet de literaire mode, dit soort werk, maar spreekt wel veel mensen aan, getuige ook de reacties van het publiek bij je afscheid.
Dat je jezelf mild ironiseert en op de hak neemt, maakt het geheel alleen maar sympathieker: de laatste strofe van het eerste gedicht is daar een treffend voorbeeld van.
De kleine ploeteraar, die we uiteindelijk allemaal zijn en die desondanks opgewekt en moedig voorwaarts gaat. ‘Zelfportret' en ‘Op mijn vrouw’ zijn prachtige afdelingen, ontroerend soms in de eerlijkheid waarmee jij je gevoelens blootgeeft.
Kenmerkend voor bijna alle gedichten is betrokkenheid en de gelijktijdige relativering die voor mijn gevoel de betrokkenheid extra versterkt. Je verzen hebben een warme, aangename toon en zouden een groter publiek verdienen. Mijn complimenten, Hans.”

De bundel is te krijgen bij bol.com, te bestellen bij de boekhandel, maar ook rechtstreeks Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te verkrijgen.

Hans Manders, Terwijl de tijd
Bravenewbooks.nl 115 pagina's
Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 103 klik hier.Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten, door Marc van Oostendorp.
Voor deel 103 klik hier.
Trek je niets aan van die domme spatiefout mensen: allemaal naar de Lichtegedichtendag!
Kaartjes kun je hier bestellen.Een heel klein onderdeeltje van de Lichtegedichtendag is de presentatie van Een kruik vol oude pis.
Dit is een bundel met Tilburgse sonnetten.
Het Tilburgse sonnet is een week of wat geleden bedacht en nu al is er een bundel!
Een exemplaar kost 10 euro voor wie in Tilburg woont of voor wie er eentje op komt halen in Tilburg.
Voor de mensen die gebruik willen maken van de post komt er 2,50 bij.
De oplage is 113 genummerde exemplaren, wees er dus snel bij want op = op.
Wil je een exemplaar? Mail me: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Subcategorieën

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent

Uit het archief

Oud en NieuwIn ieder einde schuilt een nieuw begin.
We tellen de seconden met zijn allen,
straks laat ik de champagnekurken knallen,
het zou dan voor het eerst zijn dat ik win.

Ik kus alvast de vrouw die ik bemin,
we wachten op de winnende getallen.
In ieder einde schuilt een nieuw begin,
We tellen de seconden met zijn allen.

Helaas, het zit er ook dit jaar niet in,
weer weten ze mijn leven te vergallen.
Ik laat mijn lot in de papierbak vallen,
wie weet heeft het op die manier nog zin:
in ieder einde schuilt een nieuw begin.